Hva er Incoterms?

av | 3. januar 2017 | Logistikk

Print Friendly, PDF & Email

Driver du internasjonal varehandel kommer du ikke utenom Incoterms. Salgsklausulene regulerer kostnader, ansvar og formaliteter mellom kjøper og selger. Før du kaster deg ut på verdensmarkedet, må du vite hvilke terms som gir deg fordeler og ulemper i handelen. Mangler du kontroll på formalitetene, risikerer du å sende bedriften ut på konkursrandens vei.

Incoterms 2010 består av 11 koder, heriblant:

  • EXW (Ex Works) kjøper henter varer i selgers lokaler, ikke klargjort for eksport eller lastet på kjøretøy)
  • FCA (Free Carrier) selger laster varene ombord på transportmiddel som henter ved lager, selger eksportklarerer varene
  • DAP (Delivered at Place) selger leverer på angitt sted, ikke losset eller fortollet
  • DDP (Delivered Duty Paid) selger leverer, losset og fortollet (fritt levert)

Incoterms som gir deg større eierskap til inngående logistikk er smart om du har tid og ressurser tilgjengelig. Vil du ha full kontroll på varen, henter du varen hos selger selv, EXW eller FCA. Bedriften bør selv styre og håndtere kritiske leveranser med lang leveringstid. En slik Incoterm vil også lønne seg om du ønsker å samfrakte varer fra forskjellige leverandører eller ulike forhandlere.

Incoterms handler om å minimere og kontrollere risiko.

Ved varer som ikke er kritiske eller som enkelt kan bestilles på nytt hvis leveringen feiler eller blir forsinket, kan du overlate ansvaret for transporten til selger. For noen bedrifter kan det være riktig å velge en delt løsning – med ulik Incoterm på ulike varer.

Alt handler til syvende og sist om å minimere risiko. Du må derfor tenke nøye gjennom hva som passer din bedrift, og hvor stor risiko dere er villig til å ta.

Incoterms må uansett alltid være en del av salgskontrakten. Spesifiser leveringssted med nøyaktig tidspunkt for overlevering av varene. Så er du sikret mot en eventuell smell om leveransen ikke går som planlagt.

Last gjerne ned Incoterms plakaten vår for en oversikt over alle Incotermene.

Print Friendly, PDF & Email

Om forfatteren

Oddvar Raugstad

Oddvar er spesialist på styring av forsyningskjeder for små og mellomstore bedrifter.