Du ser vel ikke på innkjøperen som en utgiftspost? Slik blir han en solid verdiskaper

av | 1. februar 2017 | Innkjøp

Print Friendly, PDF & Email

Skal bedrifter reise seg etter oljesmellen, må de se innkjøperens uforløste potensiale.

Den gamle definisjonen lever dessverre i beste velgående: “Innkjøper – En person eller gruppe hvis jobb er å kjøpe utstyr, materiell, inventar eller andre eiendeler for en virksomhet eller annen organisasjon” (Wictionary.com, 01.02.2017).

Er det virkelig slik vi definerer en innkjøper i dag? Han som passer på at vi kjøper billigere kulepenner og kopipapir i år enn i fjor? En støttefunksjon som er en direkte utgift for bedriften?

Selv om definisjonen er den samme som for ti år siden, har innkjøpsfunksjonen endret seg radikalt de siste 10 årene. Innkjøperen har gått fra å være en utgiftspost til å bli en verdiskapende avdeling.

Bedriftene som overlever i dagens marked er ikke de som er flinkest til å kutte kostnader, men de som er best på å skape verdier.

Her har innkjøperen en helt sentral rolle.

Der arbeidet tidligere bestod av prisforhandlinger, bestillinger og oppfølging, har innkjøpsfunksjonen nå fått en mer verdiskapende funksjon. Den bidrar til redusert risiko, utvikling av nye produkter og større analytisk innsikt i hele forsyningskjeden.

Hva er en innkjøper?

Hvordan kan da bedrift etter bedrift i regionen nedbemanne innkjøpere?

Fordi utviklingen blir ignorert, og innkjøpsavdelingen fortsatt blir behandlet som en utgiftspost. Ved nedbemanning sitter du igjen med en innkjøpsavdeling som kun fungerer som et bestillingsverktøy for resten av bedriften. Det tar livet av alle verdiskapende tiltak.

Skal bedrifter reise seg igjen etter oljekrisen er vi nødt til å satse på innkjøpsavdelingen.

Ikke som et bestillingsverktøy, men som en avdeling som både kan kutte kostnader og bidra til verdiskapende tiltak i hele forsyningskjeden. Vi må redusere risiko, samarbeide tettere med underleverandører og arbeide mer analytisk når det gjelder logistikk og varelagerstyring.

Skal vi snu trenden og oppnå gode resultater er vi nødt til å se potensialet i ressursene vi har – og bruke dem.

Print Friendly, PDF & Email

Om forfatteren

Oddvar Raugstad

Oddvar er spesialist på styring av forsyningskjeder for små og mellomstore bedrifter.