Innlegg av Oddvar Raugstad

 
Hva er Incoterms?

Hva er Incoterms?

Driver du internasjonal varehandel kommer du ikke utenom Incoterms. Salgsklausulene regulerer kostnader, ansvar og formaliteter mellom kjøper og selger. Før du kaster deg ut på verdensmarkedet, må du vite hvilke terms som gir deg fordeler og ulemper i handelen. Mangler du kontroll på formalitetene, risikerer du å sende bedriften ut på konkursrandens vei.